User Tools


รูปหลายเหลี่ยม (Polygon)

รูปหลายเหลี่ยม คือ รูปทรงสองมิติ ที่มีด้านเป็นเส้นตรงหลายเส้น โดยเป็นรูปทรงแบบปิด กล่าวคือ ทุกเส้นตรงจะเชื่อมต่อกันทั้งสองด้าน

Polygonsรูปหลายเหลี่ยม

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมได้ที่ MathIsFun.com

คุณสามารถสร้างรูปหลายเหลี่ยมได้ตามตัวอย่างการกำหนดจุดตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ค่าปริยาย:

  • ไม่มี
let p1 = polygon([ [0,0],[3,0],[3,3] ])
let p2 = polygon({ points: [ [0,0],[3,0],[3,3] ] })

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของไลบรารี่ CSG ในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมได้ดังนี้ (หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ได้ใน API รุ่นที่ 2)

let p3 = CAG.fromPoints([ [0,0],[5,0],[3,5],[0,5] ])